اهمیت گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه محیط‌زیست

  نخستین نشست تخصصی کارگروه زیست فن‌آوری محیط‌زیست ستاد توسعه زیست فن‌آوری و پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار با حضور دبیر ستاد توسعه زیست فن‌آوری و کارشناسان این حوزه برگزار شد. به گزارش ایرنا از معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی، در این نشست با اشاره به ضرورت گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه […]

 

نخستین نشست تخصصی کارگروه زیست فن‌آوری محیط‌زیست ستاد توسعه زیست فن‌آوری و پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار با حضور دبیر ستاد توسعه زیست فن‌آوری و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

به گزارش ایرنا از معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی، در این نشست با اشاره به ضرورت گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه محیط‌زیست، گفت: ستاد توسعه زیست فن‌آوری از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه محیط‌زیست حمایت می‌کند. زیست فن‌آوری و محیط‌زیست ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و باید به این حوزه‌ها توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

این نشست با هدف بررسی تأثیر غیرقابل انکار زیست فن‌آوری در کمک به محیط‌زیست و گستردگی زیست فن‌آوری در کشور با حضور متخصصان هر دو حوزه برگزار شد و ضمن بررسی آلودگی‌های محیط‌زیست و بحث و بررسی منشأ و اثرات آن و آسیب‌های جبران‌ناپذیر در خصوص امکان استفاده از این فن‌آوری در کنترل، مدیریت، حذف و پیشگیری از تولید و آلودگی منابع پایه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

علی محمد لطیفی، رییس کارگروه محیط‌زیست ستاد زیست فن‌آوری نیز ضمن بیان اهمیت حفظ محیط‌زیست و ضرورت بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرن به‌ویژه زیست فن‌آوری، بیان کرد: این کارگروه با سازمان حفاظت محیط‌زیست و متخصصان و صاحبان صنایع برای کنترل، پیشگشری و حذف آلودگی‌های محیط‌زیستی آمادگی کامل دارد.

وی افزود: از برنامه‌های این کارگروه سفر به استان‌ها و ارزیابی دقیق وضعیت و آمایش زیست‌محیطی، شناسایی و کمک به صنایع برای کاهش و یا پیشگیری از آلودگی‌ها است.

 

طبق نظر کارشناسان و متخصصان لزوم مدیریت آلودگی‌های زیست‌محیطی از جمله پسماندهای شهری، صنعتی و عفونی بیمارستانی و کود و سموم شیمیایی کشاورزی، فلزات سنگین، نیترات آب و مدیریت کانون‌های گردوغبار داخلی بررسی شد و متخصصان بر ضرورت حمایت همه جانبه دولت برای کاربرد و توسعه این فن‌آوری در حفاظت از محیط‌زیست تأکید کردند.