کشاورزی عامل افزایش جمعیت جوامع اولیه نبوده است

کشاورزی عامل افزایش جمعیت جوامع اولیه نبوده است دانشمندان با کمک آنالیز و تاریخ‌گذاری رادیو کربن از سایت‌های ۱۲ هزار ساله قاره آمریکا و اروپا دریافتند که رشد جمعیت در بین این جوامع که در مراحل مختلف تمدن به سر می‌بردند در بازه زمانی یکسان، برابر بوده است . به گزارش سینا‌پرس آغاز کشاورزی را […]

کشاورزی عامل افزایش جمعیت جوامع اولیه نبوده است

دانشمندان با کمک آنالیز و تاریخ‌گذاری رادیو کربن از سایت‌های ۱۲ هزار ساله قاره آمریکا و اروپا دریافتند که رشد جمعیت در بین این جوامع که در مراحل مختلف تمدن به سر می‌بردند در بازه زمانی یکسان، برابر بوده است .

به گزارش سینا‌پرس آغاز کشاورزی را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ زندگی انسان دانست. در حقیقت با آغاز کشاورزی بود که انسان برای نخستین بار مجبور به یک‌جا نشینی شده و نخستین روستا‌ها و در پی آن نخستین شهر‌ها به وجود آمد. این موضوع مقارن با دورانی است که از آن با نام انقلاب نوسنگی یاد می‌شود و طبیعتاً پایه‌گذاری تمدن ارتباطی مستقیم با یک‌جا نشینی دارد .

مشاهده رشد جمعیت برابر و مشابه در این دو تمدن متفاوت نشان می‌دهد که عوامل متعدد دیگری به جز کشاورزی در رشد و تراکم جمعیت جوامع بدوی مؤثر بودند. عواملی مانند آب و هوای جهانی و فاکتور‌های زیستی به استثنای قابلیت تطبیق‌پذیری انسان می‌تواند سبب مقاومت در برابر عوامل طبیعی شده و در درازمدت به افزایش جمعیت منجر شود .

براساس مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران، افزایش جمعیت در بین جوامع اولیه برخلاف تصورات پیشین دانشمندان، ارتباط چندانی با کشاورزی ندارد. بر پایه مطالعات انجام شده توسط جابران زهید Jabran Zahid در مرکز فیزیک نجومی‌ هاروارد استمیتسون Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics، عوامل دیگری به جز کشاورزی در افزایش و تراکم جمعیت نخستین جوامع بشری دخیل بودند .در این مطالعات، دانشمندان به بررسی و آنالیز رادیو کربن استخراج شده از زغال‌های باقی مانده از جوامع شکارچی و جمع‌آوری کننده غذا در محوطه‌های باستانی ویومینگ Wyoming و کلورادو Colorado پرداخته و دریافتند جمعیت این مردم به‌طور سالانه با رشدی در حدود ۴۱ هزارم درصد رو به‌رو بوده که این رقم با میزان رشد جمعیت انسان‌هایی که به‌طور همزمان در قاره اروپا زندگی می‌کرده و وارد عصر کشاورزی شده بودند، یکسان است .

 

در همین زمینه روبرت کلی Robert Kelly از اعضای این تیم تحقیقاتی و از پژوهشگران دانشگاه ویومینگ University of Wyoming اعلام کرد:«مشاهده رشد جمعیت برابر و مشابه در این دو تمدن متفاوت نشان می‌دهد که عوامل متعدد دیگری به جز کشاورزی در رشد و تراکم جمعیت جوامع بدوی مؤثر بودند. عواملی مانند آب و هوای جهانی و فاکتور‌های زیستی به استثنای قابلیت تطبیق‌پذیری انسان می‌تواند سبب مقاومت در برابر عوامل طبیعی شده و در درازمدت به افزایش جمعیت منجر شود. این موضوع به خوبی در جوامع انسانی که در حدود ۱۲ هزار سال پیش در کره زمین زندگی می‌کردند، دیده می‌شود.»