افزایش نرخ ارز در پی کمبود آن

افزایش نرخ ارز در پی کمبود آن عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است دولت‌های گذشته اقتصاد ایران را با پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز عادت داده است. به گزارش خبرآنلاین، سیدرضی حاجی‌آقامیری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بررسی علت افزایش نرخ ارز، گفت: علت افزایش نرخ ارز عدم امکان دولت از تنزیل ذخایر […]

افزایش نرخ ارز در پی کمبود آن

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است دولت‌های گذشته اقتصاد ایران را با پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز عادت داده است.

به گزارش خبرآنلاین، سیدرضی حاجی‌آقامیری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بررسی علت افزایش نرخ ارز، گفت: علت افزایش نرخ ارز عدم امکان دولت از تنزیل ذخایر ارزی برای پاسخ دادن به نیازهای ارزی کشور است. طبیعی است که اگر دولت توان این را داشته باشد که میزان ارز که بازار نیاز دارد را به بازار تزریق کند، می‌تواند نرخ ارز را تعدیل کند.‌

وی افزود: ‌دولت‌های گذشته اقتصاد ایران را به پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز عادت داده بودند و به همین دلیل هم توانستند نرخ ارز را پایین نگه دارند.‌

آقامیری با بیان این‌که اگر ارز را آزاد بگذارید به نرخ واقعی خود می‌رسد، اظهار کرد: البته اگر آزاد شدن نرخ ارز تا جایی که رشد ناگهانی با شیب بالا نداشته باشد، می‌تواند به واقعی شدن نرخ‌‌‌ها کمک کند. دولت هم باید از این افزایش تمکین کند و بازار را کنترل کند.‌

وی عنوان ‌کرد: دولت‌های گذشته توجهی به قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم نداشتند و از آن تبعیت نمی‌کردند؛ آنها تلاش کردند ارز را پایین نگه دارند، به همین دلیل دولت امروز با فشارهایی که فنر ارز در یک شرایط خاص وارد می‌کند، مواجه است و در نتیجه نرخ ارز افزایش ناگهانی داشته است. البته مشابه این تجربه را در دولت قبل هم داشتیم که تقریباً نرخ ارز به سه برابر افزایش پیدا کرد.‌

این عضو هیأت نمایندگان بیان‌ کرد: ‌اگر دولت به تدریج نرخ ارز را افزایش می‌داد، از نرخ فعلی ارز شگفت‌زده نمی‌شدیم و می‌توانستیم خود را با این شرایط تطبیق دهیم.

 

وی در خصوص تک نرخی شدن ارز در آینده گفت: با شرایط فعلی تک‌نرخی شدن ارز نیز سخت‌تر خواهد شد، ارز زمانی می‌تواند تک نرخی شود که دولت به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد و بتواند به بازار تزریق کند و بازار را کنترل کند.