۴۰۴۲ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – اجرای پروژه میکرو پایل

آگهی تجدید مناقصه شماره ۳۶/۴۰۲/م/ع آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی اجرای پروژه میکرو پایل، فونداسیون و سقف عرشه فولادی ساختمان اداری شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، اجرای پروژه میکرو پایل، فونداسیون و سقف عرشه فولادی ساختمان اداری […]

آگهی تجدید مناقصه شماره ۳۶/۴۰۲/م/ع

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی اجرای پروژه میکرو پایل، فونداسیون و سقف عرشه فولادی ساختمان اداری شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، اجرای پروژه میکرو پایل، فونداسیون و سقف عرشه فولادی ساختمان اداری خود را به شرکت های پیمانکاری ذیصلاح دارای کارهای مشابه واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه از مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳ به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

۱- آخرین زمان ارائه پاکت‌ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۳

۲- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳- سپرده شرکت در مناقصه: ۲٫۸۳۲٫۶۲۳٫۱۰۴ ریال

۴- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۵- کلیه مشخصات لازم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

۶- تاریخ بازدید از پروژه: روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح

۷- محل تحویل اسناد پیشنهادات: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان- شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان‌های هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ (دبیرخانه شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر)

۸-تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۲۴۵۷۴۰۲ آقای شامحمدی (به‌غیراز ایام تعطیل)

مدیریت حقوقی و قراردادها شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر