۴۰۴۲ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – ساخت،‌حمل و نصب اسکلت فلزی

آگهی تجدید مناقصه شماره ۳۳/۴۰۲/م/ع آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی تهیه مصالح، ساخت،‌حمل و نصب اسکلت فلزی ساختمان اداری شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، تهیه مصالح، ساخت،‌حمل و نصب اسکلت فلزی ساختمان اداری را به شرکت های […]

آگهی تجدید مناقصه شماره ۳۳/۴۰۲/م/ع

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی تهیه مصالح، ساخت،‌حمل و نصب اسکلت فلزی ساختمان اداری شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، تهیه مصالح، ساخت،‌حمل و نصب اسکلت فلزی ساختمان اداری را به شرکت های پیمانکاری ذیصلاح دارای کارهای مشابه واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه از مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳ به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

۱- آخرین زمان ارائه پاکت‌ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۳

۲- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳- سپرده شرکت در مناقصه: ۴٫۹۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۵- کلیه مشخصات لازم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

۶- تاریخ بازدید از پروژه: روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح

۷- محل تحویل اسناد پیشنهادات: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان- شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان‌های هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ (دبیرخانه شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر)

۸-تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۲۴۵۷۴۰۲ آقای شامحمدی (به‌غیراز ایام تعطیل)

مدیریت حقوقی و قراردادها شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر