استاندار البرز خبر داد

تعیین پیمانکاران نهضت ملی مسکن استان البرز از طریق برگزاری مناقصه

استاندار البرز، به دستگاه‌های متولی مأموریت داد تا طرح نهضت ملی مسکن استان را با سرعت پیش ببرند در غیر این صورت مدیران کم‌کار مورد بازخواست قرار می‌گیرند. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجتبی عبداللهی؛ در نشست قرارگاه مسکن استان البرز، ضرورت آغاز ساخت مسکن در اراضی تعیین شده را مورد تأکید قرار داد. وی ادامه داد: […]

استاندار البرز، به دستگاه‌های متولی مأموریت داد تا طرح نهضت ملی مسکن استان را با سرعت پیش ببرند در غیر این صورت مدیران کم‌کار مورد بازخواست قرار می‌گیرند. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجتبی عبداللهی؛ در نشست قرارگاه مسکن استان البرز، ضرورت آغاز ساخت مسکن در اراضی تعیین شده را مورد تأکید قرار داد. وی ادامه داد: پیمانکاران اجرای نهضت ملی مسکن از طریق برگزاری مناقصه در نقاط مختلف استان تعیین شده و فعالیت آن‌ها در کم‌ترین زمان ممکن آغاز شود. عبداللهی؛ گفت: موضوعات ثبتی اراضی و همچنین روند اعطای تسهیلات طی جلسات تخصصی مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد. استاندار البرز، افزود: این استان در جانمایی اراضی و ثبت شهرک‌های الحاقی جهت اجرای نهضت ملی مسکن رتبه اول کشور را دارد، بنابراین ضرورت دارد که در ساخت و اجرای طرح نیز رتبه برتر را کسب کند. عبداللهی؛ بیان کرد: براساس مصوبات قرارگاه مسکن استان، اقدامات بزرگی در راستای نهضت ملی مسکن در دستور کار است که با هم‌افزایی و همدلی مسئولان مربوطه محقق خواهد شد. وی گفت: روند آماده‌سازی اراضی تعیین شده مورد بازدید و نظارت دوره‌ای و سرزده قرار می‌گیرد. ساخت ۹۸ هزار واحد مسکونی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای البرز هدف‌گذاری شده است.