احداث پایگاه سنجش آلودگی هوای شهرداری همدان معطل برگزاری مناقصه

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان، تأکید کرد: احداث پایگاه سنجش آلودگی هوای شهرداری همدان معطل برگزاری مناقصه است. به گزارش مناقصه‌مزایده علی‌اکبر نظری؛ در کمیسیون خدمات شهری شورا با موضوع بررسی اقدامات صورت گرفته در زمینه احداث پایگاه سنجش آلودگی هوا، اظهار کرد: امید است که با توجه به آغاز سال نو و […]

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان، تأکید کرد: احداث پایگاه سنجش آلودگی هوای شهرداری همدان معطل برگزاری مناقصه است. به گزارش مناقصه‌مزایده علی‌اکبر نظری؛ در کمیسیون خدمات شهری شورا با موضوع بررسی اقدامات صورت گرفته در زمینه احداث پایگاه سنجش آلودگی هوا، اظهار کرد: امید است که با توجه به آغاز سال نو و شعار سال، شهردار جهشی در کار‌ها داشته باشد. نظری؛ در ادامه، با بیان اینکه سال گذشته مبنا بر احداث یک پایگاه دیگر سنجش آلودگی هوا در سطح شهر بود، افزود: بودجه لازم در این خصوص نیز پیش‌بینی شده بود تا با این اقدام، حداقل دو پایگاه در سطح شهر فعال باشد. وی با تأکید بر اینکه شهرداری باید ایجاد پایگاه سنجش آلودگی هوا را ملاک قرار دهد، تصریح کرد: انتظار داشتیم در بودجه سال‌جاری شهرداری، احداث یک پایگاه دیگر نیز در دستور کار شهرداری باشد. رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان، ادامه داد: تهیه و نصب یک دستگاه پایش و صحت‌سنجی آلودگی هوای دیگر، لازمه شهر همدان است و این موضوع باید طی یک هفته آینده تعیین‌تکلیف شود. نظری؛ با اشاره به سپری شدن یک سال از موضوع تهیه یک دستگاه پایش و صحت‌سنجی آلودگی هوا و عدم تحقق این امر، خاطرنشان کرد: با وجود تصویب این موضوع و پیش‌بینی بودجه، هنوز معطل برگزاری مناقصه هستیم. نظری؛ در ادامه گفت: درخصوص تهیه دستگاه پایش و صحت‌سنجی آلودگی هوا، در صورت نیاز به اصلاح بودجه باید این امر انجام شود. وی درخصوص ایجاد اداره محیط‌زیست در شهرداری نیز، بیان کرد: پیگیری این موضوع از طریق وزارت کشور و تعیین چارت سال گذشته در شورای شهر مصوب شد و در این برهه تشکیل این اداره در شهرداری ضروری است. رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان، با بیان اینکه شهرداری باید ایجاد پایگاه سنجش آلودگی هوا را ملاک قرار دهد، گفت: تهیه و نصب یک دستگاه پایش و صحت‌سنجی آلودگی هوای دیگر، لازمه شهر همدان است و این موضوع باید طی یک هفته آینده تعیین‌تکلیف شود.