۴۰۴۴ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید باطری SAFT

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS-0246506 – BA/T33 موضوع آگهی: خرید باطری SAFT برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS-0246506 – BA/T33

موضوع آگهی:

خرید باطری SAFT

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل