۴۰۴۴ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید انواع کابل

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS – ۰۰۴۶۸۱۴ – BA/T33 موضوع آگهی: خرید انواع کابل برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS – ۰۰۴۶۸۱۴ – BA/T33

موضوع آگهی:

خرید انواع کابل

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل