۴۰۴۴ مزایده – شرکت پتروشیمی ایلام – فروش ضایعات چوبی و پالت چوبی

آگهی مزایده‌عمومی  موضوع مزایده: فروش ضایعات چوبی و پالت چوبی شماره مزایده: ILPC-A-03-003  شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج‌شده در اسناد مزایده، ضایعات چوبی و پالت چوبی خود را به مزایده بگذارد. لذا بدینوسیله از مزایده‌گران واجدشرایط دعوت می‌گردد از مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ به یکی از […]

آگهی مزایده‌عمومی

 موضوع مزایده: فروش ضایعات چوبی و پالت چوبی

شماره مزایده: ILPC-A-03-003

 شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج‌شده در اسناد مزایده، ضایعات چوبی و پالت چوبی خود را به مزایده بگذارد. لذا بدینوسیله از مزایده‌گران واجدشرایط دعوت می‌گردد از مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ به یکی از دو نشانی ذیل:

samim.ilampetro.com

www.ilampetro.com/ بخش کمیسیون معاملات / زیر بخش مزایده

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۳ هر سه پاکت‌های (الف، ب و ج) خود را فقط به‌صورت فيزيكي در پاکت‌های مهر و موم شده به دبيرخانه كميسيون معاملات واقع در چوار، نرسیده به روستای آبزا، شرکت پتروشیمی ایلام، ساختمان مديريت، واحد كميسيون معاملات تحويل دهند. بازدید از اقلام مزایده به‌صورت حضوری با درخواست کتبی، بلامانع است.

مزایده گر لازم است توانایی تودیع ضمانتنامه شرکت در مزایده به میزان صد و ده میلیون ریال را داشته باشد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده آمده است.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، مزایده‌گران می‌توانند با شماره تلفن: ۳۸۳۹۰۰۰۰ -۰۸۴ داخلی ۲۲۱۳ یا تلفن همراه: ۰۹۹۱۲۰۵۳۷۵۶ تماس حاصل فرمایند.

 

آدرس: ایلام، چوار، نرسیده به روستای آبزا، شرکت پتروشیمی ایلام.

تلفن: ۳۸۳۹۰۰۰۰-۰۸۴     داخلی: ۲۲۱۳-۸۰۲۰       تلفکس: ۳۲۷۲۳۹۴۸ -۰۸۴

 کدپستی: ۶۹۳۶۱۵۹۷۰۰