نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی

دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد

نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، تعیین سازوکار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از سوی نمایندگان مجلس را گامی مثبت در جهت تأمین منابع بیمه آن‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد که سازمان تأمین‌اجتماعی به تعهد خود در قبال کارگران در صف انتظار بیمه عمل کند. به گزارش ایسنا، هادی ساداتی؛ درباره تصویب استفساریه از […]

نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، تعیین سازوکار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از سوی نمایندگان مجلس را گامی مثبت در جهت تأمین منابع بیمه آن‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد که سازمان تأمین‌اجتماعی به تعهد خود در قبال کارگران در صف انتظار بیمه عمل کند. به گزارش ایسنا، هادی ساداتی؛ درباره تصویب استفساریه از سوی مجلس برای تعیین سازوکار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی، اظهار کرد: استفساریه مذکور ۳ بند داشت که قبلاً نمایندگان مجلس بند ۱ و ۲ را بررسی کرده و رأی داده بودند و بند ۳ باقی مانده بود که هفته قبل تصویب شد و هیچگونه بار مالی ندارد. موضوع بند ۳ این بود که ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ از طرح خارج شود و به‌عنوان جرایم محسوب نشود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده ۹۹ که طرح روستایی است و ماده ۱۰۰ که طرح شهری است، در همین فضایی است که کارگر ساختمانی کار می‌کند، چنانچه این طرح تصویب و این دو ماده از پرداخت حق بیمه معاف می‌شد، کارگران ساختمانی دچار آسیب می‌شدند زیرا سازمان تأمین‌اجتماعی هیچ تعهدی در قبال فضایی که از آن پولی نمی‌گیرد، ندارد یعنی نسبت به حوادث محیط‌هایی که پولی از آن دریافت نمی‌کند، تعهدی ندارد و این موضوع جزء معافیت‌های قانونی که در خود قانون تعریف شده بود مثل اماکن متبرکه، مساجد و تکایا نبود. به گفته نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، ۹۰ درصد ساختمان‌هایی که در سطح شهر‌ها و بخش عمده‌ای از ساختمان‌هایی که در طرح‌های روستایی ساخته می‌شود، برای دریافت تراکم یا برای آنکه خارج از مجوز قانونی شهرداری تراکم بنا یا پارکینگ داشته باشند جهت دریافت مجوز ماده ۱۰۰ به شهرداری‌‌ها رجوع می‌کنند. ساداتی؛ گفت: اگر این فضا به دست کارگر ساختمانی ساخته نمی‌شد، حرفی نبود ولی چون در این فضا کارگر ساختمانی کار می‌کند، طبعاً باید جزء دریافتی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی باشد یعنی کسی که مجوز اولیه را به هر دلیل گرفت یا نگرفت، برای استفاده از ماده ۱۰۰ شهرداری‌‌ها باید مفاصاحساب تأمین‌اجتماعی هم لحاظ شود تا فرد به سازمان معرفی شود و ۲۵ درصد آن میزان عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند، تأمین‌اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما دریافت می‌کند. به گفته وی، با این سازوکار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد و این مسئله هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تأمین‌اجتماعی است چون منافع تأمین‌اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تعریف و منابع بیمه کارگران هم مشخص شده است، بنابر این سازمان باید به تعهد قطعی خود درخصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند. نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، با اشاره به مقاومت برخی شهرداری‌‌ها و انبوه‌سازان در این زمینه، گفت: انبوه‌سازان درباره دریافت عوارض ماده ۱۰۰ و تراکم ازدیاد بنا و خرید فضای پارکینگ باید مجوز از شهرداری بگیرند که از این طریق به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می‌شوند و برابر با شرایط ملکی‌شان مبلغی را به شهرداری‌‌ها پرداخت می‌کنند؛ از طرفی ۷۰ درصد منبع درآمد شهرداری‌‌ها از طریق ماده ۱۰۰ است و طبعاً کارفرمایان را مجاب می‌کنند که با گرفتن مجوز ماده ۱۰۰ بلندمرتبه‌سازی کنند.