۴۰۴۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین آب پایگاه عسلویه

آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین آب پایگاه عسلویه، موضوع مناقصه (شماره ۲-۴۰۳) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، کوچه خاکشناسی […]

آگهی نوبت اول

مناقصه‌عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین آب پایگاه عسلویه، موضوع مناقصه (شماره ۲-۴۰۳) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، کوچه خاکشناسی ۹، فرعی ۱/۹، ساختمان دوم سمت راست، طبقه ۳، کدپستی: ۷۱۴۳۸۳۳۵۲، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش (تلفن: ۶۰-۸۸۵۷۶۳۵۶ داخلی ۲۱۷۵ ایمیل: tender@pgfkco.com) به همراه نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه مراجعه نمایند.

مدت زمان قرارداد: ۱ سال

محل پروژه: عسلویه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ روز دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.