۴۰۴۸ مناقصه – گروه ملي صنعتي فولاد ايران – عمليات بازسازي و نوسازي كولينگ

آگهي ( نوبت سوم  ) مناقصه عمومي دو مرحله به شماره ۲۰۲۰۰۸۳ موضوع : انجام عمليات بازسازي و نوسازي كولينگ تاورهاي خط ۶۳۰ بخش نورد تيرآهن گروه ملي صنعتي فولاد ايران در نظر دارد انجام عمليات بازسازي و نوسازي كولينگ تاورهاي خط ۶۳۰ بخش نورد تيرآهن خود را به يك شركت يا پيمانكار ذيصلاح واگذار […]

آگهي ( نوبت سوم  )

مناقصه عمومي دو مرحله به شماره ۲۰۲۰۰۸۳

موضوع : انجام عمليات بازسازي و نوسازي كولينگ تاورهاي خط ۶۳۰ بخش نورد تيرآهن

گروه ملي صنعتي فولاد ايران در نظر دارد انجام عمليات بازسازي و نوسازي كولينگ تاورهاي خط ۶۳۰ بخش نورد تيرآهن خود را به يك شركت يا پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد .

لذا ، كليه متقاضيان مي‌توانند جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ  ۲۰۰,۰۰۰ ريال ( غير قابل استرداد ) به شماره حساب ۰۳۵۶۹۴۱۲۲۳۰۰۴ بانك ملي بنام گروه ملي صنعتي فولاد ايران ، در ساعات اداري به آدرس : اهواز- كيلومتر ۹ جاده خرمشهر گروه ملي صنعتي فولاد ايران  ( امور قراردادها ) مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن : ۳۳۳۱۰۰۶۶-۰۶۱ تماس حاصل نمايند .

تاريخ فروش اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳ لغايت روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ مي‌باشد