۴۰۵۴ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید لامپ…

 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دومرحله‌ای   شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری […]

 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم.

مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دومرحله‌ای

 

شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی, مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر نخواهد شد.

پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین‌های معتبر یا مبلغ مذکور تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

*- ارسال پاکت الف به‌صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا پایان وقت اداری مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ الزامی می‌باشد.

ردیف شماره مناقصه عنوان مناقصه مبلغ ضمانتنامه شماره فراخوان
۱ ۱۴۰۳-۱۱-۲۲

(تجدید ۹۷-۱۱-۱۴۰۲)

 

خرید لامپ ۲٫۵۴۰٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۳۰۰۱۵۷۴۰۰۰۰۰۵
۲ ۱۴۰۳-۱۱-۲۳

(تجدید ۹۸-۱۱-۱۴۰۲)

خرید بالاست ۱٫۶۸۶٫۹۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰۳۰۰۱۵۷۴۰۰۰۰۰۶
۳ ۱۴۰۳-۱۱-۲۴

(تجدید ۹۹-۱۱-۱۴۰۲)

 

خرید باتری ۳٫۱۵۸٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۲۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۷۴
۴ ۱۴۰۳-۱۱-۲۵

(تحدید ۱۰۰-۱۱-۱۴۰۲)

خرید اینورتر و کنترل شارژ ۱٫۵۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۲۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۷۵

تاریخ انتشار فراخوان از سایت: روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ خواهد بود.

مهلت دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۳ خواهد بود.

مهلت ارسال پیشنهادها: حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ خواهد بود.

زمان گشایش پاکت ها: راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح دوشنبه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۳ خواهد بود.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، روبه روی گمرک، شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان، کد پستی: ۷۶۱۸۸۱۵۶۷۶

تلفن تماس: ۵-۳۲۱۱۰۴۰۳ داخلی ۱۱۲۸