۴۰۵۶ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – انجام عملیات نگهداری و تعمیرات مجتمع

مناقصه‌عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس درنظر دارد انجام عملیات نگهداری و تعمیرات مجتمع پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج‌فارس را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳ ۲-آخرین‌مهلت تسليم پاكات مناقصه، […]

مناقصه‌عمومی

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس درنظر دارد

انجام عملیات نگهداری و تعمیرات مجتمع پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج‌فارس را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید.

۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳

۲-آخرین‌مهلت تسليم پاكات مناقصه، ۱۰ روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج دربند ۳

۳- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

 سایت اینترنتی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس به نشاني: WWW. pgbidboland.ir يا به دفتر امور پیمان­ها واقع در بهبهان، کیلومتر ۱۷ بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شركت پالایش گاز بید بلند خلیج‌فارس مراجعه نمایند.

نکته ۱: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه آمده است.

نکته ۲: فاصله بین آگهی اول و دوم، هفت روز می­باشد.

شماره تماس: ۵۲۱۰۲۲۶۶-۰۶۱