نیاز ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای تکمیل پروژه‌های پالایشی

    مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران گفت: هم اکنون پروژه‌های در دست ساخت پالایشی کشور بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. حمید شریف رازی در گفت‌و‌گو با شانا با اعلام این که هم اکنون پروژه‌های در دست ساخت پالایشی کشور بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز […]

 

 

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران گفت: هم اکنون پروژه‌های در دست ساخت پالایشی کشور بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

حمید شریف رازی در گفت‌و‌گو با شانا با اعلام این که هم اکنون پروژه‌های در دست ساخت پالایشی کشور بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد، گفت: قصد داریم برای تأمین این مقدار منابع مالی از روش‌های مختلف استفاده کنیم.

وی ادامه داد: یکی از این روش‌ها، مذاکره با شرکت‌های لوله ساز خارجی برای فاینانس پروژه‌های خرید لوله است، زیرا در این گونه پروژه‌ها بیش از ٦٠ درصد هزینه را خرید لوله شامل می‌شود، ضمن این که براساس قانون بودجه، می‌توانیم از منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، پروژه‌های خود را تأمین مالی کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با بیان این که تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام، اولویت نخست شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت است، گفت: تأمین منابع مالی از چالش‌های موجود در پروژه‌های آتی این شرکت است و به دنبال آن هستیم از امکانات کشور همچون بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار داخلی استفاده کنیم.

شریف رازی درباره وضع خط لوله حد فاصل سبزآب – تهران گفت: این خط لوله به طول ٦٢٠ کیلومتر نفت خام ترش را به پالایشگاه‌های امام خمینی (ره) شازند اراک و شهید تندگویان تهران منتقل خواهد کرد، این پروژه برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شده و هم اکنون بخشی از طراحی تفصیلی آن انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در ادامه گفت: تجهیز کارگاه از سوی پیمانکار مربوطه در حال انجام است و امیدواریم که ظرف ۳ سال آینده این پروژه یک هزار میلیارد تومانی به انجام برسد.

وی همچنین عنوان کرد که پروژه تلنبه‌خانه‌های مایل ٤٠ آبادان، اسکله گوگرد در بندر صادراتی ماهشهر، انتقال فرآورده از آبادان به تهران و خط لوله جدید بندرعباس سیرجان رفسنجان از دیگر پروژه‌های این شرکت هستند که امیدواریم با تأمین به موقع منابع مالی با سرعت بیشتری پیش روند.

شرﻛﺖ ملی ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان مکلف شده هزینه‌های نوسازی و توسعه صنعت پالایش و پخش کشور را از محل افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده نفتی تأمین کند.

طبق لایحه بودجه سال ١٣٩٥، شرکت ملی ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان مکلف شده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻄﻮط لوله اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و میعاناتﮔﺎزی و ﻓﺮآورده‌های نفتی و تأمین ﻣﻨﺎﺑﻊ مالی ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺗوسعه ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫ‌‌ﻬﺎ و زیرساخت ﺗﺄمین، ذخیره‌سازی توزیع فرآورده اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد نیاز را از ﻣﺤﻞ افزایش پنج درصد قیمت ﻫﺮ لیتر فرآورده‌ نفتی تأمین و ﭘﺲ از واریز ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ‌داری ﻛﻞ کشور ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ١٥ هزار میلیارد ریال به ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. این ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺰو درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ به شمار نمی‌رود و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت با ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ است.

 

محمد باقر نوبخت؛ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پارسال در توضیح این بند از لایحه بودجه سال ٩٤ توضیح داده بود: این ۵ درصد که هر ساله در قانون بودجه کشور می‌آید به معنی کسر ۵ درصد از درآمدهای فروش فرآورده‌های نفتی است.