گواهینامه پیمانکاران تجهیزات نفتی اعتبار می‌گیرد

   با هدف اعتباربخشی به گواهینامه سازندگان ممتاز کالا‌ها و تجهیزات نفتی، ٢ قرارداد همکاری میان شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی به نمایندگی از وزارت نفت و پژوهشگاه استاندارد به نمایندگی از سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد. به گزارش شانا، اسماعیل قنبری، مدیرعامل شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی ایران و انوشه رحمانی، رییس پژوهشکده […]

 

 با هدف اعتباربخشی به گواهینامه سازندگان ممتاز کالا‌ها و تجهیزات نفتی، ٢ قرارداد همکاری میان شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی به نمایندگی از وزارت نفت و پژوهشگاه استاندارد به نمایندگی از سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد.

به گزارش شانا، اسماعیل قنبری، مدیرعامل شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی ایران و انوشه رحمانی، رییس پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد روز شنبه (١٥ اسفندماه) در حضور محمدرضا مقدم، معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فن‌آوری و سرپرست معاونت امور مهندسی وزارت نفت و نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، دو قرارداد همکاری امضا کردند.

براساس این گزارش، قرارداد نخست با عنوان «ارایه خدمت پژوهشی جهت ترسیم نقشه راه و استقرار سیستم به منظور دریافت گواهینامه پژوهشی و CB جهت صدور گواهی کیفیت کالا‌ها و تجهیزات وزارت نفت» و قرارداد دوم با عنوان «ارایه خدمات پژوهشی جهت ترسیم نقشه راه و توانمندسازی وزارت نفت در آزمون کامل کالا‌ها و تجهیزات اولویت دار صنعت نفت و همکاری با مرکز ملی تأیید صلاحیت به عنوان پیمانکار فرعی در ارزیابیهای آزمایشگاهی صنعت نفت» به امضای دوطرف رسید.

وزارت نفت در ادامه مسیر بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندیهای سازندگان داخلی صنعت نفت، آیین‌نامه ارزیابی صلاحیت، رتبه‌بندی و صدور گواهینامه کیفیت تأمین‌کنندگان و سازندگان صنعت نفت را تعریف کرده است که بر اساس آن، ارزیابی‌ها سرانجام منجر به صدور گواهینامه کیفیت برای تجهیزات ساخت داخل می‌شود و اکنون با امضای دو قرارداد یادشده، پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، اعتبار گواهینامه‌های صادر شده را بررسی می‌کند