کدام قسمت‌های جهان به تغییرات آب‌و‌هوایی حساس‌ترند؟

  به گزارش ایسنا اکنون دانشمندان با استفاده از ماهواره‌ها نقشه مکان‌های حساس به تغییرات آب‌وهوایی را در مقیاس جهانی ارایه کردند. یکی از محققان این تحقیق آلیستر سدون، نام دارد. وی در این باره معتقد است: براساس اطلاعات جمع‌آوری شده به مدت بیش از ۱۴ سال از ماهواره‌ها نقاط حساس به تغییرات آب‌وهوایی شناسایی […]

 

به گزارش ایسنا اکنون دانشمندان با استفاده از ماهواره‌ها نقشه مکان‌های حساس به تغییرات آب‌وهوایی را در مقیاس جهانی ارایه کردند.

یکی از محققان این تحقیق آلیستر سدون، نام دارد. وی در این باره معتقد است: براساس اطلاعات جمع‌آوری شده به مدت بیش از ۱۴ سال از ماهواره‌ها نقاط حساس به تغییرات آب‌وهوایی شناسایی شدند.

در آخرین تحقیقات، محققان تحریک تولیدات گیاهی ماهیانه را بررسی کردند و آن را شاخص حساسیت پوشش گیاهی نامیدند. آنان حساسیت اکوسیستم‌های مختلف را در کوتاه مدت با ناهنجاری‌های ناشی از آن بررسی کردند.

وی در ادامه افزود: ما نواحی حساس بومی با حساسیت بالا به تغییرات آب‌وهوایی را در نواحی قطب شمال، کمربند جنگلی شمالی، جنگل‌های استوایی، مناطق کوهستانی سراسر جهان، جلگه و نواحی چمنزار آسیای مرکزی، شمال و جنوب امریکا، جنگل‌های جنوب امریکا و نواحی شرقی استرالیا را شناسایی کردیم.

این نتایج به ارزیابی‌های واکنش به تغییرات اکوسیستم‌های تغییرات آب‌وهوایی کمک خواهد کرد و به محققان اجازه ادامه کنترل تغییرات آب‌وهوایی در مناطق مختلف دنیا را می‌دهد.