ورود صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در بازارسرمایه

گروه بازارسرمایه ـ نقش و اهمیت حوزه‌های پولی و مالی در ایفای نقش تجهیز منابع مالی و هدایت و مدیریت آن به سمت بخش‌های مولد از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در همین زمینه تأمین منابع مالی در کشور به صورت سنتی و در شبکه بانک‌های تجاری و تخصصی انجام می‌شود، اما در سال‌های اخیر حرکتی […]

گروه بازارسرمایه ـ نقش و اهمیت حوزه‌های پولی و مالی در ایفای نقش تجهیز منابع مالی و هدایت و مدیریت آن به سمت بخش‌های مولد از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در همین زمینه تأمین منابع مالی در کشور به صورت سنتی و در شبکه بانک‌های تجاری و تخصصی انجام می‌شود، اما در سال‌های اخیر حرکتی نوین به سمت فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته در بازارسرمایه برای تأمین مالی شرکت‌ها و طرح‌‌ها آغاز شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سنا، از سویی دیگر، روش‌‌ها و ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی به منظور تأمین تجهیزات، سرمایه در گردش و… برای پروژه‌های «صنعتی، معدنی، ساختمانی» و… در بازارسرمایه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری، اوراق رهنی و…) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه محور) اشاره کرد. در همین ارتباط، مجید شکراللهی؛ مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه هم‌اکنون صندوق توسعه ملی به‌طور مستقیم در بحث سرمایه‌گذاری و مشارکت در بازار سهام ورود کرده، گفت: این صندوق با پشتوانه ارزی که دارد می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری ارزی در بازارسرمایه فراهم کند. مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با اشاره به تأمین مالی ناشران بورسی و غیربورسی از مسیر بازار سهام، گفت: با توجه به توسعه فناوری و پیشرفت ارائه خدمات متنوع کسب‌وکار‌ها ابزارهای تأمین مالی و سودآوری نیز باید متناسب با میزان سطح ریسک‌پذیری طراحی شوند، براساس بررسی‌‌ها و آمارهای منتشره جهانی بستر بیشتر این ابزار‌ها در بازارسرمایه مهیاست. وی افزود: صندوق توسعه ملی پیشنهادهای متعددی را به منظور توسعه ابزار‌ها به شرکت‌های تأمین سرمایه ارائه داده است، این امر در صورت تحقق و مدیریت مناسب می‌تواند اطمینان خاطر را میان سرمایه‌گذاران حاصل کند. مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، در پایان تصریح کرد: هم‌اکنون صندوق توسعه ملی به‌طور مستقیم در بحث سرمایه‌گذاری و مشارکت در بازار سهام ورود کرده است، این صندوق با توجه به پشتوانه ارزی که دارد می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری ارزی نیز در بازارسرمایه فراهم آورد.