۱۸۲۵ مناقصه – شرکت سازه گستر سایپا- خرید دو دستگاه ذخیره سازی (SAN)

آگهی مناقصه شرکت سازه گستر سایپا در نظر دارد خرید، نصب، راه اندازی و HA نمودن دو دستگاه ذخیره سازی (SAN) را از طریق مناقصه به شرکت معتبر واگذار نماید، لذا از شرکتهای واجد شرایط درخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج- شرکت سازه گستر سایپا، طبقه همکف امور […]

آگهی مناقصه

شرکت سازه گستر سایپا در نظر دارد خرید، نصب، راه اندازی و HA نمودن دو دستگاه ذخیره سازی (SAN) را از طریق مناقصه به شرکت معتبر واگذار نماید، لذا از شرکتهای واجد شرایط درخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج- شرکت سازه گستر سایپا، طبقه همکف امور ارتباطات مراجعه نمایند.

شرایط مناقصه:

۱-سپرده شرکت در مناقصه ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یکصد میلیون) ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی

۲-زمان دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی تا تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۵ می‌باشد.

۳-مهلت دریافت پیشنهادات تا تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۶ می‌باشد.

۴-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ارتباطات شرکت سازه گستر سایپا