۴۰۷۷ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات اجرایی

فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ […]

فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید.

نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال) برآورد اولیه (ريال)  

پروژه

موضوع ردیف
۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ راه‌آهن چابهار – زاهدان قطعه ۵ اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی ابنیه خاص ۱
۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ راه‌آهن چابهار – زاهدان قطعه ۵ اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی ابنیه وزنی ۲
۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ راه‌آهن چابهار – زاهدان قطعه ۵ اجرای عملیات خاکریزی شامل پخش، آب پاشی و غلطک زنی (کمپکت) و پروفیله کردن شیروانی ها با تراکم ۹۰، ۹۵ و ۹۸ درصد و دکاپاژ شامل برداشت خاک بستر و ریسه کردن آن و بستر سازی شامل شخم زدن، آب پاشی و تسطیح بستر با هر تراکم ۳

 

محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: امور قراردادهای موسسه سازندگی نصر، از روز سه‌شنبه مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ الی ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۵:۰۰

مهلت تحویل پیشنهادات: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۳

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳ موسسه سازندگی نصر

کلیه هزینه‌های آگهی و ثبت قرارداد بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد.