۴۰۷۷ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – پروژه اجرای زیرسازی انشعاب ریلی

آگهی مناقصه شماره ۰۱/۴۰۳/ م / ع آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی پروژه اجرای زیرسازی انشعاب ریلی سایت شرکت جهان فولاد سیرجان شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه اجرای زیرسازی انشعاب ریلی سایت شرکت جهان فولاد سیرجان را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای رتبه حداقل […]

آگهی مناقصه شماره ۰۱/۴۰۳/ م / ع

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی پروژه اجرای زیرسازی انشعاب ریلی سایت شرکت جهان فولاد سیرجان

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه اجرای زیرسازی انشعاب ریلی سایت شرکت جهان فولاد سیرجان را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای رتبه حداقل ۳ در رسته راه و ترابری به انضمام کارهای مشابه واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه از مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

۱- آخرین زمان ارائه پاکت‌ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳

۲- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳- سپرده شرکت در مناقصه: ۳۲٫۳۹۲٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال

۴- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۵- کلیه مشخصات لازم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

۶- تاریخ بازدید از پروژه: روز شنبه مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۳ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح

۷- محل تحویل اسناد پیشنهادات: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان- شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان‌های هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ (دبیرخانه شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر)

۸-تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۲۴۵۷۴۰۲ آقای شامحمدی (به‌غیراز ایام تعطیل)

مدیریت حقوقی و قراردادها شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر