۴۰۸۲ مناقصه – موسسه اجرایی فاطر – اجرای بخشی ازخط لوله چدن داکتیل انتقال آب شرب

مناقصه عمومی نوبت سوم قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)- واحد اجرایی فاطر در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه اجرای بخشی از خط لوله چدن داکتیل انتقال آب شرب به شهر رابر به طول تقریبی ۳ کیلومتر و قطر ۴۰۰ میلی‌متر اقدام نماید. مدت اجرای کار: ۴۵ روز مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ […]

مناقصه عمومی نوبت سوم

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)- واحد اجرایی فاطر

در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه اجرای بخشی از خط لوله چدن داکتیل انتقال آب شرب به شهر رابر به طول تقریبی ۳ کیلومتر و قطر ۴۰۰ میلی‌متر اقدام نماید.

مدت اجرای کار: ۴۵ روز

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به‌حساب جاری شماره ۵۱۵۱۷۱۸۰۵۴۰۰۶ بانک سپه شعبه میدان مادر به‌نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) واحد اجرایی فاطر

مهلت دریافت اسناد مناقصه:

دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۳ لغایت روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۰۳/۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰

آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادات: روز سه شنبه مورخ ۱۵/۰۳/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۴:۰۰

گشایش پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۳

محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کرمان، ابتدای جاده مواصلاتی کرمان- نگار جنب مخازن آب کارخانه سگمنت، واحد دبیرخانه ستاد پروژه انتقال آب کرمان

مبلغ اسناد مناقصه: به صورت رایگان می‌باشد.

سایر توضیحات: پیشنهادات فاقد امضا مشروط و مخدوش و فاقد مستندات ارزیابی‌کیفی از مناقصه حذف خواهند شد.