۴۰۸۴ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد – تأمین لوله و لوازم و اجرای توسعه شبکه جمع‌آوری و نصب انشعابات فاضلاب

« آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی»  شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه‌عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید. ردیف موضوع مدت اجرا مبلغ برآورد اولیه به ريال مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع […]

« آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی»

 شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه‌عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

ردیف موضوع مدت اجرا مبلغ برآورد اولیه به ريال مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال) حداقل رتبه و رشته موردنیاز نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
۱ تأمین لوله و لوازم و اجرای توسعه شبکه جمع‌آوری و نصب انشعابات فاضلاب پراکنده محدوده شمال شرق مشهد (قطعه چهار) ۱۸ ماه ۹۲٫۰۴۹٫۰۳۶٫۸۱۲ ۳٫۰۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ گواهی‌نامه صلاحیت رشته آب‌پایه ۵ صادره از سازمان برنامه‌وبودجه کشور – واریز نقدی به‌حساب جاري شماره ۱۰۰۰۵۰۰۰۵ بانك پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

۲- ضمانتنامه بانکی

۳ – اوراق مالی اسلامی

۴- چک تضمین‌شده بانکی در وجه شرکت آب و فاضلاب مشهد

۵- ارائه گواهی بلوکه مطالبات قطعی تائید شده قراردادهای شرکت آب و فاضلاب مشهد از سوی مدیران امور مالی دستگاه مناقصه گزار

۱٫کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد

۲٫محل تأمین اعتبار: طرح‌های غیر عمرانی.

۳٫تاریخ دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی: از مورخ ۰۱۳/۰۳/۱۴۰۳ لغایت مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳ و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می‌باشد. در صورت ابهام با شماره ۳۷۰۰۸۱۲۴-۰۵۱ تماس حاصل نمایید.

۴٫آخرین‌مهلت عودت اسناد ارزیابی‌کیفی تکمیل‌شده: تا پایان ساعت اداری مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ می‌باشد.

۵٫ پس از انجام ارزیابی‌کیفی و تعیین مناقصه‌گران واجدشرایط و سایر اطلاعات به اطلاع ایشان خواهد رسید.

۶٫ محل تسلیم پاکات ارزیابی‌کیفی تکمیل‌شده: مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین ۲۶، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد.

۷٫ مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می‌باشد.

۸٫ هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد