۴۰۸۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا

آگهی فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان  به شماره ۰۰۳/۱۴۰۳/۲ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. منظور از غیر همزمان، ابتدا اسناد متقاضیان […]

آگهی فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان

 به شماره ۰۰۳/۱۴۰۳/۲

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

منظور از غیر همزمان، ابتدا اسناد متقاضیان موردبررسی و در صورت احراز شرایط و کسب امتیاز لازم، اسناد مناقصه به مناقصه‌گران ارائه می‌گردد.

۱- موضوع و مدت مناقصه: خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا شرکت پتروشیمی اروند به مدت ۲۴ ماه خورشیدی

۲-زمان و نحوه توزیع اسناد ارزیابی‌کیفی:

  1. ۱٫ متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی می‌بایست به سایت پتروشیمی اروند به نشانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیسیون معاملات یا به نشانی مستقیم Tender.arvandpvc.ir:5661 مراجعه و پس از بارگذاری اطلاعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی اقدام نمایند.
  2. ۲٫ مدت‌زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت بارگذاری اطلاعات و دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی از ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۳ لغایت ۲۴/۰۳/۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ اعلام می‌گردد.
  3. ۳٫ متقاضیان در صورت اختلال در اینترنت و عدم دسترسی و دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی از طریق سامانه مندرج دربند ۲٫۱، می‌توانند پس از تماس با شماره تلفن: ۵۲۱۲۶۴۷۶-۰۶۱، در صورت عدم مانع و رادع قانونی، نماینده خود را به‌صورت حضوری از ساعت ۰۸:۳۰ تا پایان وقت اداری مندرج در بند ۲٫۲ به کمیسیون معاملات پتروشیمی اروند معرفی و اسناد ارزیابی‌کیفی را دریافت نمایند.

۲٫۴٫ مناقصه‌گرانی که در سال‌های گذشته، با این شرکت قرارداد مشابه موضوع مناقصه داشته‌اند موظف به ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروشیمی اروند می‌باشند در غیر این صورت پیشنهاد مالی آن‌ها در این مناقصه گشوده نخواهد شد و عیناً به وی مسترد می‌گردد.

۲٫۵٫٫ مناقصه‌گران می‌بایست اسناد ارزیابی‌کیفی خود را مطابق برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده و به‌صورت فایل PDF و منطبق بر فرم‌های ارزیابی‌کیفی برروی سامانه مناقصات بارگزاری و ارسال نمایند (تحویل فیزیکی اسناد نداریم). به شرکت‌هایی که حداقل امتیاز ارزیابی‌کیفی را کسب نمایند، مراتب اطلاع‌رسانی جهت تحویل اسناد مناقصه و برنامه زمان‌بندی تحویل پاکات مناقصه (الف-ب و ج) از طریق دعوت‌نامه سیستمی اعلام می‌گردد.

۲٫۶٫ پیمانکارانی که در حال حاضر قرارداد فعال با شرکت پتروشیمی اروند دارند، با رعایت الزامات شرکت در مناقصه، درصورتی‌که پیشرفت فعالیت آن‌ها مساوی یا بیش از ۸۰ درصد باشد، امکان حضور در مناقصه رادارند و در غیر این صورت پاکت پیشنهادی آن‌ها در مناقصه گشایش نخواهد شد.

۲،۷٫ پیمانکارانی که در رو دوره متوالی مجری یک قرارداد جاری مستمر در شرکت می‌باشند در دوره سوم امکان حضور در مناقصه با همان موضوع یا موضوع مشابه را ندارند.

۲٫۷٫ کلیه اطلاع‌رسانی از طریق سایت مناقصات کمیسیون معاملات شرکت پتروشیمی اروند و به‌صورت پیامکی از طریق شماره تلفن درج‌شده در سامانه مناقصات انجام می‌گردد. لذا مناقصه‌گران می‌بایست پوسته پنل کاربری خود را چک نمایند.

۳- پیش نیاز ارزیابی‌کیفی متقاضیان: اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه ۲-گواهی تعیین صلاحیت از ادارات مربوطه

۳-گواهی‌نامه معتبر صلاحیت ایمنی و پیمانکاری پیمانکاران ۴-حداقل امتیاز قابل‌قبول در ارزیابی‌کیفی:۶۰ امتیاز

۴- زمان و نحوه آپلود و ارسال اسناد ارزیابی: مناقصه‌گران می‌بایست پاکت ارزیابی خود را حداکثر تا ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ بصورت حضوری به آدرس: استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳، شرکت پتروشیمی اروند، کمیسیون معاملات تحویل نمایند.

۵- تعدیل: دارد

۶- برآورد تقریبی مناقصه: ۲۰۲٫۰۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

۷- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۵ درصد مبلغ برآوردی مبلغ دقیق در جلسه توجیهی اعلام می‌گردد

۸- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می‌باشد.

۹-پیش پرداخت: ۱۰ درصد مبلغ سال اول قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن: ۵۲۱۲۶۴۷۶-۰۶۱ و ۵۲۱۲۶۴۷۷ -۰۶۱ تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.