۴۰۸۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات ایاب و ذهاب

    فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۱۸/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: اجرای عملیات ایاب و ذهاب شرکت […]

   

فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۱۸/۱۴۰۳/۱

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

۱- موضوع و مدت مناقصه: اجرای عملیات ایاب و ذهاب شرکت پتروشیمی اروند (خودروهای سنگین و نیمه سنگین- ناحیه ۲)، به مدت ۲۴ ماه خورشیدی.

۲- میزان برآورد تقریبی مناقصه: مبلغ ۱۸۳٫۳۶۰,۳۷۷,۴۲۹,۱ ريال می باشد. (برآورد به‌روز در جلسه توجیهی اعلام می‌گردد)

۳-زمان و نحوه توزیع اسناد مناقصه:

۳٫۱٫ متقاضیان جهت دریافت اسناد می‌بایست به سایت پتروشیمی اروند به نشانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیسیون معاملات یا به نشانی مستقیم Tender.arvandpvc.ir:5661 مراجعه و پس از ثبت نام و تکمیل و تائید ثبت‌نام خود نسبت به دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی اقدام نمایند.

۳٫۲٫ کلیه اطلاع‌رسانی‌ها، بارگزاری اسناد، ارسال دعوت‌نامه‌ها و غیره در خصوص مناقصه فوق‌الذکر از طریق پنل کاربری ثبت‌نام شده صورت می‌پذیرد و متقاضیان می‌بایست با مراجعه و کنترل روزانه پنل مربوط به خود در سامانه کمیسیون معاملات پتروشیمی اروند و همچنین شماره موبایل درج‌شده توسط مناقصه گر نسبت به بررسی روزانه، پیامک‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها را دریافت و اقدام نمایند. کارفرما هیچ تعهدی در خصوص عدم مراجعه و یا هر ادعای مناقصه گر جهت مراجعه به پنل کاربری و یا عدم دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی مناقصه ندارد.

۳٫۳٫ مدت‌زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۳ لغایت ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ اعلام می‌گردد.

۳٫۴٫ مناقصه‌گرانی که در سال‌های گذشته، با این شرکت قرارداد مشابه موضوع مناقصه داشته‌اند در صورت عدم ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروشیمی اروند، مدارک ارزیابی‌کیفی آن‌ها بررسی نشده و از فرایند مناقصه کنار گذاشته می‌شوند.

۳٫۵٫ پیمانکارانی که در حال حاضر قرارداد فعال با شرکت پتروشیمی اروند دارند، با رعایت الزامات شرکت در مناقصه، درصورتی‌که پیشرفت فعالیت آن‌ها مساوی یا بیشتر از ۸۰ درصد باشد، امکان حضور در مناقصه رادارند و در غیر این صورت پاکت پیشنهادی آن‌ها در مناقصه گشایش نخواهد شد.

۳-۶: شرکت‌هایی که دو دوره متوالی مجری یک قرارداد جاری مستمر در شرکت می‌باشند، در دوره سوم امکان حضور در مناقصه با همان موضوع یا موضوع مشابه را ندارند.

۳-۷: با توجه به اینکه کارفرما همزمان مناقصه انتخاب پیمانکار جهت دو ناحیه متفاوت در خصوص ایاب و ذهاب سنگین و نیمه سنگین را دارد، پیمانکارانی که در مناقصه هستند، در صورت برنده شدن تنها امکان منعقد کردن یک قرارداد با مناقصه گر بوده و از مناقصه بعدی کنار گذاشته می‌شوند.

۴ – میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: میزان سپرده شرکت در مناقصه به میزان ۵ درصد برآورد نهایی به‌صورت (ضمانتنامه بانکی، چک تضمین‌شده بانکی و یا واریز وجه نقد) به شماره‌حساب: ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ و شماره شبا: IR620180000000006094200030 به عهده بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند. (در جلسه توجیهی مبلغ نهایی تضمین شرکت در مناقصه، اعلام می‌گردد).

۵- پیش‌نیاز ارزیابی‌کیفی متقاضیان:

۵٫۱٫ ۱- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه، ۲-گواهی صلاحیت پیمانکاری،۳-گواهی صلاحیت ایمنی،۴- ارائه سوابق ماشین‌آلات ۵-ارائه گواهی حسن انجام در صورت داشتن قرارداد با پتروشیمی اروند، ۶- تکمیل فرم تعارض منافع در سربرگ مناقصه گر،۷- تکمیل و ارائه فرم محرمانگی اطلاعات، (توجه: لازم به ذکر است الزامات عنوان‌شده، پیش‌شرط بررسی اسناد ارزیابی‌کیفی مناقصه گر می‌باشد و عدم ارائه هرکدام از موارد ذکرشده منجر به عدم بررسی اسناد می‌شود).

۵٫۲٫ حداقل امتیاز قابل‌قبول در ارزیابی‌کیفی: امتیاز ۶۰ می‌باشد.

۵٫۳٫ مناقصه‌گران می‌بایست اسناد ارزیابی‌کیفی خود را مطابق برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده (بند شماره ۶) به‌صورت فایل PDF و منطبق بر فرم‌های ارزیابی‌کیفی به‌صورت آنلاین و الکترونیکی بر روی سامانه کمیسیون معاملات به آدرس: Tender.arvandpvc.ir:5661 بارگزاری و ارسال نمایند (تحویل فیزیکی اسناد نداریم). به شرکت‌هایی که حداقل امتیاز ارزیابی‌کیفی را کسب نمایند، اسناد مناقصه و برنامه زمان‌بندی تحویل پاکات (الف-ب و ج) از طریق دعوتنامه سیستمی ارسال می‌گردد.

۵-۴: کلیه اطلاع‌رسانی مناقصه از طریق سایت مناقصات پتروشیمی اروند و به‌صورت پیامکی از طریق شماره تلفن درج‌شده در سامانه مناقصات انجام می‌گیرد. لذا مناقصه‌گران می‌بایست پیوسته پنل کاربری خود را چک نمایند.

۶- زمان و نحوه بارگزاری مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران: مناقصه گران میبایست مدارک ارزیابی کیفی خود را حداکثر تا ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۳ با مراجعه به پنل کاربری خود در زمان مذکور و بصورت فایل PDF بارگزاری نمایند.

۶٫۱٫ چنانچه مناقصه گری مدارک پیشنهادی خود را عمداً یا سهواً و به هردلیل به محل دیگری به غیر از نشانی مندرج در بند ۶، بارگزاری نماید، مدارک پیشنهادی وی تحویل نشده تلقی خواهد شد و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه مناقصه گزار نخواهد بود.

۷-پیش پرداخت: دارد، ۱۰ درصد مبلغ سال اول قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی.

۸-تعدیل: دارد.

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، میتوانند با شماره تلفن: ۵۲۱۲۶۴۷۶ -۰۶۱ تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.