۴۰۸۷ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد – اصلاح شبکه و نصب مجدد پراکنده در سطح محدوده مدیریت منطقه ۴ فاز ۱

«آگهي مناقصات عمومی یک مرحله ای»   شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید. ردیف   موضوع مدت اجرا مبلغ برآورد اولیه به ریال مبلغ تضمین شرکت در […]

«آگهي مناقصات عمومی یک مرحله ای»

 

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید.

ردیف

 

موضوع مدت

اجرا

مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین

شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال)

حداقل رتبه و رشته موردنیاز نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
۱ اصلاح شبکه و نصب مجدد پراکنده در سطح محدوده مدیریت منطقه ۴ فاز ۱ ۱۲ ماه ۳۸٫۰۶۶٫۴۶۴٫۱۰۶ ۱٫۴۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ گواهي‌نامه صلاحيت پایه ۵ رشته آب صادره از سازمان برنامه‌وبودجه کشور ۱- واریز نقدی به‌حساب جاري شماره ۱۰۰۰۵۰۰۰۵ بانك پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

۲- ضمانتنامه بانکی

۳ – اوراق مالی اسلامی

۴- چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت آب و فاضلاب مشهد

۵- ارائه گواهی بلوکه مطالبات قطعی تائید شده قراردادهای شرکت آب و فاضلاب مشهد از سوی مدیران امور مالی دستگاه مناقصه‌گزار

۲ اصلاح شبکه و نصب مجدد پراکنده در سطح محدوده مدیریت منطقه ۴ فاز ۲ ۱۲ ماه ۳۹٫۹۸۰٫۴۲۲٫۸۱۴ ۱٫۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد

۲٫محل تأمین اعتبار: بودجه غیر عمرانی

۳٫تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصات: از مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۳ لغایت مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۳ از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب مشهد و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت است و در صورت ابهام با تلفن ۳۷۰۰۸۱۴۸-۰۵۱ تماس حاصل نمایید.

۴٫آخرین‌مهلت عودت اسناد مناقصات: پایان وقت اداری مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳ می‌باشد.

۵٫محل تسلیم پاکات مناقصات تکمیل‌شده: مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین ۲۶، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد

۶٫مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می‌باشد.

۷٫هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه است.

 دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد