۴۰۸۷ مزایده – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – اقلام ضایعاتی چوب

مزایده شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد اقلام ضایعاتی چوب، خود را واقع در سایت بهبهان کیلومتر ۱۷ جاده بهبهان رامهرمز و سایت ماهشهر مجیدیه را از طریق مزایده‌عمومی به اشخاص توانمند به فروش برساند. ۱-مهلت دریافت اسناد مزایده، هفت روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳ ۲-آخرین‌مهلت […]

مزایده

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد

اقلام ضایعاتی چوب، خود را واقع در سایت بهبهان کیلومتر ۱۷ جاده بهبهان رامهرمز و سایت ماهشهر مجیدیه را از طریق مزایده‌عمومی به اشخاص توانمند به فروش برساند.

۱-مهلت دریافت اسناد مزایده، هفت روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳

۲-آخرین‌مهلت تسليم پاکات مزایده،۱۰ روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مزایده به نشانی مندرج دربند ۳

۳- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به نشانی:

سایت اینترنتی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس به نشاني: WWW. pgbidboland.ir يا به دفتر امور حقوقی و پیمان­ها واقع در بهبهان، کیلومتر ۱۷ بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شركت پالایش گاز بید بلند خلیج‌فارس مراجعه نمایند.

نکته ۱: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مزایده آمده است.

نکته ۲: فاصله بین آگهی اول و دوم، هفت روز می­باشد.

شماره تماس: ۵۲۱۰۲۲۶۶-۰۶۱