۴۰۸۷ مزایده – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – اقلام ضایعاتی آلومینیوم، فیلتر صنعتی، پلاستیک

مزایده شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد اقلام ضایعاتی آلومینیوم، فیلتر صنعتی، پلاستیک، خود را واقع در سایت بهبهان کیلومتر ۱۷ جاده بهبهان رامهرمز و سایت ماهشهر مجیدیه را از طریق مزایده‌عمومی به اشخاص توانمند به فروش برساند. ۱-مهلت دریافت اسناد مزایده، هفت روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج […]

مزایده

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد

اقلام ضایعاتی آلومینیوم، فیلتر صنعتی، پلاستیک، خود را واقع در سایت بهبهان کیلومتر ۱۷ جاده بهبهان رامهرمز و سایت ماهشهر مجیدیه را از طریق مزایده‌عمومی به اشخاص توانمند به فروش برساند.

۱-مهلت دریافت اسناد مزایده، هفت روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳

۲-آخرین‌مهلت تسليم پاکات مزایده،۱۰ روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مزایده به نشانی مندرج دربند ۳

۳- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به نشانی:

سایت اینترنتی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس به نشاني: WWW. pgbidboland.ir يا به دفتر امور حقوقی و پیمان­ها واقع در بهبهان، کیلومتر ۱۷ بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شركت پالایش گاز بید بلند خلیج‌فارس مراجعه نمایند.

نکته ۱: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مزایده آمده است.

نکته ۲: فاصله بین آگهی اول و دوم، هفت روز می­باشد.

شماره تماس: ۵۲۱۰۲۲۶۶-۰۶۱