۴۰۸۸ مناقصه – شرکت پتروساحل توسعه خلیج فارس – تأمین یو پی اس (UPS)

شرکت پتروساحل توسعه خلیج فارس در نظر دارد تأمین یو پی اس (UPS) مربوط به پروژه احداث بندر پارسیان واقع در استان هرمزگان را از طریق مناقصه‌عمومی واگذار نماید. بدین منظور از تأمین‌کنندگان واجدشرایط دعوت می‌شود ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد اولیه مناقصه فوق نامه درخواست شرکت در […]

شرکت پتروساحل توسعه خلیج فارس در نظر دارد تأمین یو پی اس (UPS) مربوط به پروژه احداث بندر پارسیان واقع در استان هرمزگان را از طریق مناقصه‌عمومی واگذار نماید.

بدین منظور از تأمین‌کنندگان واجدشرایط دعوت می‌شود ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد اولیه مناقصه فوق نامه درخواست شرکت در مناقصه به همراه رزومه خود را به آدرس ایمیل Parsianpro@Petro-Sahel.com ارسال نمایند.

ذکر درخواست تأمین کالای کد ۳ در عنوان ایمیل الزامی است.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.