۴۰۸۸ مناقصه – شرکت گهر امداد سیرجان – تأمین‌کننده خودرو آتش‌نشانی

آگهی فراخوان شناسایی اشخاص )حقیقی / حقوقی ) تأمین‌کننده خودرو آتش‌نشانی شرکت گهر امداد سیرجان در نظر دارد به‌منظور تکمیل بانک اطلاعاتی خود و انتخاب اشخاص ذی‌صلاح جهت تأمین (اجاره) خودرو آتش‌نشانی با مشخصات مندرج در سایت شرکت، نسب به شناسایی و ارزیابی کلیه اشخاص دارای شرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل […]

آگهی فراخوان شناسایی اشخاص )حقیقی / حقوقی ) تأمین‌کننده خودرو آتش‌نشانی

شرکت گهر امداد سیرجان در نظر دارد به‌منظور تکمیل بانک اطلاعاتی خود و انتخاب اشخاص ذی‌صلاح جهت تأمین (اجاره) خودرو آتش‌نشانی با مشخصات مندرج در سایت شرکت، نسب به شناسایی و ارزیابی کلیه اشخاص دارای شرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید با مراجعه به سایت این شرکت به آدرس www.goharemdad.ir یا تماس با شماره ۰۹۱۳۱٤٢٠٦٤٢ ضمن دریافت و تکمیل فرم‌های ارزیابی فنی و بازرگانی و فایل خلاصه مدارک، مستندات ذکرشده را حداکثر تا تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۳ به طرق یکی از روش‌های ذیل ارسال نمایند:

۱- ارسال فایل مدارک و مستندات تکمیل شده به آدرس ایمیل info@goharemdad.ir

۲- مراجعه حضوری به آدرس سیرجان، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (تلفن هماهنگی ٠٩١٣١٤٢٠٦٤٢ آقای بلوردی)

لازم به ذکر است ارائه مدارک و سوابق مذکور هیچ‌گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.