۳ اقدام مهم سازمان بورس در کنترل نرخ اخزا

گروه بازارسرمایه ـ مدیرعامل سابق فرابورس با اشاره به سه اقدام مهم سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه کنترل نرخ اسناد خزانه، اعلام کرد: بانک‌مرکزی باید از طریق بازارگردانی مناسب اسناد خزانه، نسبت به کنترل نرخ بهره بدون ریسک این اوراق اقدام کند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سنا، میثم فدایی؛ به کاهش […]

گروه بازارسرمایه ـ مدیرعامل سابق فرابورس با اشاره به سه اقدام مهم سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه کنترل نرخ اسناد خزانه، اعلام کرد: بانک‌مرکزی باید از طریق بازارگردانی مناسب اسناد خزانه، نسبت به کنترل نرخ بهره بدون ریسک این اوراق اقدام کند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سنا، میثم فدایی؛ به کاهش نرخ اوراق اسناد خزانه اسلامی و تأثیر آن در بهبود روند معاملات بورس اشاره کرد و گفت: نرخ بهره بدون ریسک به‌عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد، بر بازارهای مختلف به‌خصوص بازارسرمایه تأثیرگذار خواهد بود. وی، نرخ سود اسناد خزانه را یکی از نشانگرهای مهم در اقتصاد کشور دانست و گفت: اسناد خزانه منتشر شده در بازارسرمایه توسط دولت، به‌عنوان طلب پیمانکاران پرداخت می‌شود که این اتفاق دارای کارکردی مشابه اسناد خزانه در اقتصادهای متعارف است. فدایی؛ با اعلام این که این اوراق کوتاه‌مدت بوده و کشف نرخ آن در بازار براساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، افزود: به دلیل وجود بندهای مختلف در بودجه، طی دو ماه گذشته شاهد انتشار حجم زیادی از این اوراق در بازارسرمایه بودیم.

دلایل افزایش نرخ اوراق اخزا

مدیرعامل تأمین سرمایه دماوند معتقد است که حجم بالای انتشار و تخصیص اسناد خزانه منجر به افزایش شدید نرخ این اوراق در اقتصاد شد. وی به همراهی افزایش نرخ اوراق اخزا با نرخ بازده مورد انتظار بازار سهام تأکید کرد و اظهار داشت: وجود یک ابزار مالی بدون ریسک و در مقابل آن یک ابزار با ریسک متوسط مانند بازارسرمایه سبب افزایش نرخ بهره بدون ریسک و انتظار از ابزارهای پرریسک می‌شود. فدایی؛ با بیان اینکه عرضه حجم زیادی از اسناد خزانه در بازار با رشد نرخ اوراق خزانه در اقتصاد همراه شد، گفت: به دنبال چنین اتفاقی، بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به خروج سرمایه‌های خود از بازار اقدام کرده و به سمت سرمایه‌گذاری در اوراق با سررسید کمتر از یک سال و با نرخ قابل‌توجه پیش رفتند. مدیرعامل سابق فرابورس به سه اقدام سازمان بورس برای کنترل نرخ اسناد خزانه در اقتصاد اشاره کرد و گفت: نخستین اقدام سازمان بورس کنترل اسناد خزانه بود که این موضوع کاهش عرضه چشمگیر اسناد خزانه در بازارسرمایه و تعدیل انتظار فعالان بازار از عرضه گسترده اسناد خزانه را به همراه داشت. وی با تأکید بر دیگر اقدام سازمان بورس در زمینه کنترل نرخ اسناد خزانه اعلام کرد: این سازمان اقدام به افزایش کنترل‌ در معاملات اسناد خزانه و معامله اسناد خزانه با نرخ‌های متعادل کرد.

تشدید نظارت سازمان بورس بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

فدایی؛ ادامه داد: در کنار این اقدامات، تشدید مسائل نظارتی بر روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری باعث افزایش تقاضای این نوع اوراق و خرید این اوراق‌‌ها توسط صندوق‌‌ها شد. به گفته مدیرعامل تأمین سرمایه دماوند، به دنبال انجام چنین اقداماتی شاهد ثبات نرخ اوراق بر روی عدد ۳۴٫۵ درصد و به مراتب اثر مثبت آن بر روی بازار سهام خواهیم بود. وی در پایان به وظیفه بانک‌مرکزی در زمینه نرخ اخزا اشاره کرد و گفت: نرخ بهره بدون ریسک اوراق اخزا به‌عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کشور تلقی می‌شود، بنابراین بانک‌مرکزی باید از طریق بازارگردانی مناسب اسناد خزانه، نسبت به اقدام به کنترل نرخ بهره بدون ریسک این اوراق اقدام کند.