۴۰۸۹ مناقصه – فرماندهی پشتیبانی منطقه تهران نزاجا – اقلام مشروح

آگهی مناقصه‌عمومی شماره ۴۰۳۱۰۲ فرماندهی پشتیبانی منطقه تهران نزاجا در نظر دارد، اقلام مشروحه ذیل را برابر شرایط و مشخصات موجود از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. متقاضیان ضمن در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌حساب ۵۱۵۱۵۷۹۰۳۶۰۱۰ بانک سپه به‌نام حساب تمرکزی غیرقابل برداشت پشتیبانی منطقه تهران نزاجا بابت هزینه اوراق هر […]

آگهی مناقصه‌عمومی شماره ۴۰۳۱۰۲

فرماندهی پشتیبانی منطقه تهران نزاجا در نظر دارد، اقلام مشروحه ذیل را برابر شرایط و مشخصات موجود از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. متقاضیان ضمن در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌حساب ۵۱۵۱۵۷۹۰۳۶۰۱۰ بانک سپه به‌نام حساب تمرکزی غیرقابل برداشت پشتیبانی منطقه تهران نزاجا بابت هزینه اوراق هر یک از مناقصه‌های موصوف و با ارائه معرفی‌نامه کتبی، از مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۳ الی ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ با مراجعه به مدیریت خرید و پیمان واقع در جاده قدیم کرج، سه‌راهی شهریار، بعد از ریل راه‌آهن، پشتیبانی منطقه تهران نزاجا نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

ضمناً تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه: در مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ می‌باشد.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۶۶۲۸۳۶۸۹ و نمابر ۶۶۲۸۱۶۲۳ تماس حاصل نمایند.

ردیف نوع جنس مقدار واحد نوع مناقصه
۱ لوبیا چیتی ۹۴٫۰۰۰ کیلوگرم یک مرحله‌ای
۲ لپه ۶۶٫۰۰۰ کیلوگرم یک مرحله‌ای
۳ خیارشور ۴۵٫۰۰۰ کیلوگرم دو مرحله‌ای
۴ حلوا شکری ۸۴٫۰۰۰ کیلوگرم دو مرحله‌ای
۵ خمیرمایه ۱۲٫۰۰۰ کیلوگرم دو مرحله‌ای
۶ خمیر دندان ۲۱٫۰۰۰ تیوپ ۸۰ گرمی یک مرحله‌ای
صابون ۶۳٫۰۰۰ قالب ۹۰ گرمی یک مرحله‌ای

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه تهران نزاجا