۴۰۸۹ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تأمین، نصب، راه‌اندازی دو دستگاه ايستگاه پايش

 آگهي تجديد مناقصه‌عمومی شماره: ۷۶۳/۱۴۰۲   كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: تأمین، نصب، راه‌اندازی دو دستگاه ايستگاه پايش کيفيت هواي محيطي محل اجرا: محل اجراي پروژه شهرهاي بندر امام و بندر ماهشهر و محل نصب ايستگاه به تشخيص اداره محیط‌زیست استان می‌باشد. ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه معتبر بانكي مهلت […]

 آگهي تجديد مناقصه‌عمومی

شماره: ۷۶۳/۱۴۰۲

 

  • كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون

موضوع مناقصه: تأمین، نصب، راه‌اندازی دو دستگاه ايستگاه پايش کيفيت هواي محيطي

محل اجرا: محل اجراي پروژه شهرهاي بندر امام و بندر ماهشهر و محل نصب ايستگاه به تشخيص اداره محیط‌زیست استان می‌باشد.

  • ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه معتبر بانكي
  • مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل)
  • حداقل شرايط حضور در مناقصه:
  • داشتن شخصيت حقوقي ـ داشتن تجربه و حسن سابقه در انجام حداقل سه کار مشابه ـ ارائه مدارك مثبته دال برداشتن توان مالي و تجهيزاتي و فني و …
  • قيمت اسناد و نحوه واريز: ۰۰۰٫۰۰۰ ريال واريز به‌حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانك تجارت شعبه مجتمع پتروشيمي مارون با شناسه بانکي ۳۱۱۵۰۱۵

براي دريافت اسناد, مدارک مربوطه (نامه آمادگي و فيش واريزي) را به آدرس پست الکترونيکي tenders@mpc.ir ارسال نمايند. تماس: ۷۰۴-۵۲۲۹۵۱۴۰-۰۶۱

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 

www.mpc.ir

 

روابط‌عمومی پتروشيمي مارون