۴۰۸۹ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – ارتقای سیستم برتر(BMS) های بویلرها

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره: ۰۰۹/۱۴۰۳ موضوع آگهی: “ارتقای سیستم برتر(BMS) های بویلرهای کمکیB.A و بویلرهای بازیافتی C,B به (SM) “SAFETY  MANAGER آخرین‌مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا www.shan.IR و WWW.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور […]

آگهی مناقصه‌عمومی

دومرحله‌ای

شماره: ۰۰۹/۱۴۰۳

موضوع آگهی:

“ارتقای سیستم برتر(BMS) های بویلرهای کمکیB.A و بویلرهای

بازیافتی C,B به (SM) “SAFETY  MANAGER

آخرین‌مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه

پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا www.shan.IR و

WWW.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل