۴۰۸۹ مناقصه – شرکت پالایش نقت بندرعباس – بازرسی و تست تجهیزات بالابری و ادوات جانبی

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۰۱۲/۱۴۰۳ موضوع آگهی: بازرسی و تست تجهیزات بالابری و ادوات جانبی شرکت پالایش نقت بندرعباس آخرین‌مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

دومرحله‌ای

شماره ۰۱۲/۱۴۰۳

موضوع آگهی:

بازرسی و تست تجهیزات بالابری و ادوات جانبی

شرکت پالایش نقت بندرعباس

آخرین‌مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه

پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا

www.shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل