۴۰۸۹ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – ساخت CROSSHEAD کمپرسور رفت و برگشتی منطقه ج

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP – ۰۰۲۶۱۰۵۰۱۰ -T31 موضوع آگهی: ساخت CROSSHEAD کمپرسور رفت و برگشتی منطقه ج برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP – ۰۰۲۶۱۰۵۰۱۰ -T31

موضوع آگهی:

ساخت CROSSHEAD کمپرسور رفت و برگشتی منطقه ج

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل