۴۰۸۹ مناقصه – شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان – خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات