۴۰۹۰ مزایده – شرکت آب و فاضلاب مشهد – فروش دو دستگاه ليفتراك فرسوده

آب نعمت بزرگ الهی است آن را هدر ندهیم. آگهی مزایده‌عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد از طریق مزایده‌عمومی نسبت به فروش دو دستگاه ليفتراك فرسوده به شرح جدول ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود جهت اخذ اسناد مزایده از مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳ لغایت مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ به آدرس مشهد، شرکت […]

آب نعمت بزرگ الهی است آن را هدر ندهیم.

آگهی مزایده‌عمومی

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد از طریق مزایده‌عمومی نسبت به فروش دو دستگاه ليفتراك فرسوده به شرح جدول ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود جهت اخذ اسناد مزایده از مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳ لغایت مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ به آدرس مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد، دفتر قراردادها مراجعه و یا از سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir اسناد را دریافت کنند و پس‌ازآن نسبت به بازدید از محل کالاهای موضوع مزایده اقدام نمایند و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۳:۰۰) مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ به‌صورت پاکات لاک و مهرشده به دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای مشهد واقع در نشانی فوق تسلیم نمایند هزینه‌های درج آگهی و کارشناسی و بارگیری و مالیات بر ارزش‌افزوده به عهده برندگان مزایده می‌باشد و زمان گشایش پاکات مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ می‌باشد.

 

ردیف عنوان مدل سال ساخت شماره موتور ظرفیت – تن
۱ لیفتراک دیزلی هپکو HFL100-7 ۲۰۰۴ ۰۰۹۱۸۲۶۷ ۷
۲ لیفتراک دیزلی سهند SD40 * LDSN1009A ۴