با برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل پایتخت زیرساخت شارژ این وسایل مهیا شده است؟

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، با اشاره به واگذاری ۷۰ دستگاه خودروی برقی به رانندگان، درباره تمهیدات در نظر گرفته شده برای خرید خودروهای برقی از سوی دولت توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، شادی مالکی؛ سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، درباره تمهیدات در نظر گرفته […]

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، با اشاره به واگذاری ۷۰ دستگاه خودروی برقی به رانندگان، درباره تمهیدات در نظر گرفته شده برای خرید خودروهای برقی از سوی دولت توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، شادی مالکی؛ سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، درباره تمهیدات در نظر گرفته شده برای رانندگانی که اقدام به خرید خودروی برقی می‌کنند، گفت: تمام سعی شهرداری تهران و پیگیری سازمان تاکسیرانی مبنی براین است که ماده ۱۲ محقق شود و یک بخشی از هزینه خرید این تاکسی‌‌ها در غالب کمک بلاعوض به راننده بازگردد. وی ادامه داد: برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به دلیل حرکت به سمت هوای پاک و کاهش آلودگی هوا از اولویت‌های دولت است و حتماً باید این طرح مورد حمایت دولت قرار بگیرد که تاکنون هم خوشبختانه به همین صورت بوده است. با تحقق ماده ۱۲ بخشی از هزینه خرید به راننده در غالب کمک بلاعوض بازگردانده خواهد شد تا رانندگان بتوانند به جای خودروی بنزینی یا دوگانه‌سوز و تقریباً با کمی بیشتر از قیمت این خودروها، خودروی برقی را وارد شهر کرده و به‌عنوان تاکسی استفاده کنند تا هم به سمت کاهش آلودگی هوا حرکت کنیم و همچنین هزینه حرکت به سمت یک محیط‌زیست پاک‌تر را صرفاً راننده نخواهد پرداخت کند.  سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در پاسخ به این سؤال که آیا دولت بعد این تعهدات و حمایت را از رانندگان درباره خرید خودروی برقی خواهد داشت؟ خاطرنشان کرد: این سؤال سختی است، رئیس دولت درخصوص بحث پروژه برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اهتمام داشته و از آن حمایت می‌کردند، وزارت صمت نیز روی بحث اجرای پروژه ملی برقی‌سازی اهتمام ویژه‌ای را داشتند و امیدوارم این روند در کشور ما متوقف نشود.  مالکی؛ با اشاره به شماره‌گذاری خودروهای برقی توسط پلیس راهور، تصریح کرد: تاکنون نزدیک به ۸۵۰ نفر پیش‌ثبت‌نام انجام داده‌اند و حدود ۲۰۰ دستگاه از هزار دستگاهی که در حال‌حاضر در تهران موجود است و توسط یکی از شرکت‌های خودروساز وارد شده در مرحله واگذاری است. همچنین ۷۰ دستگاه دو روز پیش به رانندگان واگذار شده است و امیدواریم ظرف کمتر از دو الی سه هفته آینده شاهد فعالیت همه هزار دستگاه در تهران باشیم. سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، درباره دستگاه‌های شارژ خودرو، گفت: در حال‌حاضر تا سقف دوهزار تاکسی زیرساخت برای شارژ در تهران داریم و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.