۴۰۹۱ مناقصه – موسسه فاطر – عملیات تهیه، حمل و نصب نیوجرسی و تابلوی بتنی

  مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای موسسه فاطر در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی با موضوع عملیات تهیه، حمل و نصب نیوجرسی و تابلوی بتنی هشداردهنده در کنار جاده دسترسی کانال انتقال آب کانی سیب به رودخانه گدار شهرستان نقده به طول ۱۴ کیلومتر اقدام نماید. لذا از کلیه مناقصه‌گران مجرب […]

 

مناقصه‌عمومی

یک مرحله‌ای

موسسه فاطر در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی با موضوع عملیات تهیه، حمل و نصب نیوجرسی و تابلوی بتنی هشداردهنده در کنار جاده دسترسی کانال انتقال آب کانی سیب به رودخانه گدار شهرستان نقده به طول ۱۴ کیلومتر اقدام نماید.

لذا از کلیه مناقصه‌گران مجرب و مرتبط با موضوع مناقصه دعوت می‌شود با ارائه معرفی‌نامه معتبر، نسبت به

دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مدت اجرای کار: ۵/۴ ماه از تاریخ ابلاغ موضوع قرارداد می‌باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۶٫۴۰۳٫۷۵۲٫۵۰۵ ریال (شش میلیارد و چهارصد و سه میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار و پانصد و پنج ریال) به‌صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به شماره شبای ۵۳۰۱۵۰۰۰۰۰۰۵۱۵۴۸۷۸۰۸۳۰۰۱IR بانک سپه به‌نام واحد اجرایی فاطر.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ از مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳ تا مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۳

آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۳

محل دریافت اسناد مناقصه: استان آذربایجان غربی، شهرستان نقده، روستای بیگم قلعه، پروژه کانی سیب،

تلفن تماس: ۳۱۸۰۶۳۶۴-۰۴۴ و ۳۱۸۰۶۳۱۳-۰۴۴

سایر توضیحات:

– پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط و مخدوش از مناقصه حذف خواهند شد.

– پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مهلت تعیین شده در اسناد واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کلیه هزینه‌های مربوط به آگهی بر عهده مناقصه گر برنده می‌باشد.