نگاهی به اصلی‌‌ترین معضل بازنشستگان

تکلیف قانونی در مورد کسانی که در مناظرات مورد تهمت قرار می‌گیرند

رئیس سازمان صداوسیما، گفت: اگر در مناظرات انتخاباتی به کسی تهمت زده شود، فرصت دفاع به وی داده می‌شود. پیمان جبلی؛ در گفتگو با ایلنا، درباره اینکه اگر در مناظرات انتخاباتی از اشخاصی نام برده شد که در بین افراد مناظره‌کننده حضور نداشتند آیا این امکان برایشان فراهم است که از طریق صداوسیما از خودشان […]

رئیس سازمان صداوسیما، گفت: اگر در مناظرات انتخاباتی به کسی تهمت زده شود، فرصت دفاع به وی داده می‌شود. پیمان جبلی؛ در گفتگو با ایلنا، درباره اینکه اگر در مناظرات انتخاباتی از اشخاصی نام برده شد که در بین افراد مناظره‌کننده حضور نداشتند آیا این امکان برایشان فراهم است که از طریق صداوسیما از خودشان دفاع کنند و پاسخ دهند، گفت: براساس قانون کمیسیون تبلیغات یکی از موارد قانون انتخابات این است که در صورتی که در برنامه‌های زنده به شخصی توهین، تعریض و یا تهمتی زده شود کمیسیون بررسی تبلیغات زمانی اختصاص می‌دهد تا آن فرد از خود دفاع کند. رئیس سازمان صداوسیما، درباره اینکه برخی از افراد ممنوع‌التصویر هستند و یا وضعیت مشابه دارند، آیا اگر اسم این افراد آمد آن‌‌ها هم اجازه دفاع از خودشان را دارند، بیان کرد: همه این‌‌ها منوط به بررسی و تصمیم کمیسیون تبلیغات است.