۴۰۹۲ مناقصه – شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) – خرید ۲ دستگاه WAF برند F5

  شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) در نظر دارد جهت خرید ۲ دستگاه WAF برند F5، تأمین‌کننده واجد صلاحیت را شناسایی و انتخاب نمايد. در این راستا و به‌منظور تهیه لیست تأمین‌کنندگان، اسناد ارزیابی‌کیفی تهیه و ارائه گردیده است. بدین‌وسیله از کلیه شرکت‌های واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید تا بر اساس مفاد اسناد، نسبت […]

 

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) در نظر دارد جهت خرید ۲ دستگاه WAF برند F5، تأمین‌کننده واجد صلاحیت را شناسایی و انتخاب نمايد. در این راستا و به‌منظور تهیه لیست تأمین‌کنندگان، اسناد ارزیابی‌کیفی تهیه و ارائه گردیده است. بدین‌وسیله از کلیه شرکت‌های واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید تا بر اساس مفاد اسناد، نسبت به تکمیل و ارائه اطلاعات موردنیاز به دبیرخانه شرکت مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳، در پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه شرکت به نشانی: تهران، خیابان آیت ا… طالقانی، بعد از تقاطع خیابان ولیعصر (عج)، نبش خیابان بندر انزلی، پلاک ۳۵۱، طبقه همکف، تحویل و رسید دریافت نمایند.