۴۰۹۲ مناقصه – تأمین یا مهندسی معکوس و ساخت یک دستگاه گیربکس Comer

شرکتی در نظر دارد تأمین یا مهندسی معکوس و ساخت یک دستگاه گیربکس Comer مدل PG 953 PR را به سازنده واجدشرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌هایی که در زمینه واردات تجهیزات مشابه یا مهندسی معکوس و ساخت گیربکس‌های صنعتی دارای سوابق موفق اجرایی به همراه رضایت‌نامه از کارفرمایان قبلی می‌باشند، به‌منظور دریافت اسناد و مدارک […]

شرکتی در نظر دارد تأمین یا مهندسی معکوس و ساخت یک دستگاه گیربکس Comer مدل PG 953 PR را به سازنده واجدشرایط واگذار نماید.

لذا شرکت‌هایی که در زمینه واردات تجهیزات مشابه یا مهندسی معکوس و ساخت گیربکس‌های صنعتی دارای سوابق موفق اجرایی به همراه رضایت‌نامه از کارفرمایان قبلی می‌باشند، به‌منظور دریافت اسناد و مدارک مربوطه، با شماره تماس ۲۶۶۱۱۵۷۲ داخلی ۵۳۵ یا شماره ۰۹۳۸۸۹۲۸۶۹۹ تماس حاصل نمایند.