۴۰۹۲ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – طراحی مجدد، تأمین متریال

آگهي تجدید مناقصه‌عمومی شماره: ۸۰۳/۱۴۰۳   كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: طراحی مجدد، تأمین متریال و ساخت ۲۳ عدد فیلتر واحد EOEG محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲ ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي مهلت و نحوه […]

آگهي تجدید مناقصه‌عمومی

شماره: ۸۰۳/۱۴۰۳

 

  • كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون

موضوع مناقصه: طراحی مجدد، تأمین متریال و ساخت ۲۳ عدد فیلتر واحد EOEG

محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲

  • ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي

مهلت و نحوه دريافت اسناد: از مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل)، براي دريافت غیرحضوری اسناد, مدارک مربوطه (نامه اعلام آمادگي، فيش واريزي و آدرس پست الکترونيکي جهت ارسال اسناد) را به آدرس پست الکترونيکي tenders@mpc.ir ارسال نمايند. تلفن هماهنگي: ۵۲۲۹۵۱۴۰-۰۶۱ و ۵۵۹۵۷۰۴-۰۶۱

  • حداقل شرايط حضور در مناقصه:

داشتن شخصيت حقوقي ـ داشتن تجربه و حسن سابقه در انجام حداقل سه کار مشابه و …

  • قيمت اسناد و نحوه واريز: ۰۰۰٫۰۰۰ ريال واريز به‌حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانك تجارت شعبه مجتمع پتروشيمي مارون با شناسه بانکي ۳۱۱۵۰۱۵

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

www.mpc.ir

 

 روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشيمي مارون