۴۰۹۲ مناقصه – شرکت نقش اول کیفیت – اجرای خدمات تبلیغات محیطی استان هرمزگان

آگهی مناقصه (نوبت سوم) شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید. موضوع مناقصه: اجرای خدمات تبلیغات محیطی استان هرمزگان شماره مناقصه: ۰۲-۱۴۰۳۰۳۰۵ مهلت خرید اسناد مناقصه: ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳ مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ […]

آگهی مناقصه (نوبت سوم)

شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  • موضوع مناقصه: اجرای خدمات تبلیغات محیطی استان هرمزگان
  • شماره مناقصه: ۰۲-۱۴۰۳۰۳۰۵
  • مهلت خرید اسناد مناقصه: ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳
  • مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که ­بایستی به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به‌حساب شماره ۳۹۲۲۲۰۱۰۰۲۸۶۷۳۴۲۷۲۰۱ پست‌بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به پورتال نقش اول کیفیت به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

https://tenders.nak-mci.ir

 

  • سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  • مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۶۶۷۱۳۹ و ایمیل saboori@nak-mci.ir (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.