۴۰۹۲ مناقصه – سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح – تأمین تعداد ۲۵ الی ۳۰ دستگاه خودرو سواری

مناقصه خودورهای سواری در اختیار سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در نظر دارد نسبت به تأمین تعداد ۲۵ الی ۳۰ دستگاه خودرو سواری در اختیار جهت انجام تردد داخل شهر تهران اقدام نماید (برندهای خودرو پژو پارس -سمند- دنا با مدل ۱۳۹۷ به بالا). لذا از شرکت‌های دارای صلاحیت و دارای گواهی سمتا دعوت می‌گردد جهت […]

مناقصه خودورهای سواری در اختیار

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در نظر دارد نسبت به تأمین تعداد ۲۵ الی ۳۰ دستگاه خودرو سواری در اختیار جهت انجام تردد داخل شهر تهران اقدام نماید (برندهای خودرو پژو پارس -سمند- دنا با مدل ۱۳۹۷ به بالا). لذا از شرکت‌های دارای صلاحیت و دارای گواهی سمتا دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز به آدرس: خیابان شریعتی، خیابان معلم، سازمان جغرافیایی مراجعه فرمایند.

تلفن تماس مستقیم: ۸۸۴۰۵۱۷۴ و شماره ۸۸۴۰۰۱۱۱

شماره داخلی ۱۵۴-۱۷۴-۳۰۵-۳۰۷