۴۰۹۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – احداث استخر ذخیره آب واحد بعثت

آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار احداث استخر ذخیره آب (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، احداث استخر ذخیره آب واحد بعثت یک را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا […]

آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار احداث استخر ذخیره آب (نوبت دوم)

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، احداث استخر ذخیره آب واحد بعثت یک را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی: ۰۹۱۲۵۱۷۵۰۱۰ و ۰۹۱۱۳۲۵۳۰۰۵

شماره تماس شرکت: ۳۳۷۲۶۴۰۰-۰۱۱ و ۳۳۷۲۶۸۴۲-۰۱۱

ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳

ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳

مکان برگزاری مناقصه: مازندران، ساری، جاده گهرباران،‌ شرکت زراعی دشت ناز

اینستاگرام شرکت: Dashtnaz.co