۴۰۹۲ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش ماهی پرورشی گرمابی

آگهی مزایده‌عمومی فروش ماهی پرورشی گرمابی نوبت اول شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار حدود ۳۵ تن انواع ماهی پرورشی گرمابی (فیتوفاک، بیگهد، کپور و آمور) آببندان‌های شماره ۲ واحد مهدشت را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مزایده با […]

آگهی مزایده‌عمومی فروش ماهی پرورشی گرمابی نوبت اول

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار حدود ۳۵ تن انواع ماهی پرورشی گرمابی (فیتوفاک، بیگهد، کپور و آمور) آببندان‌های شماره ۲ واحد مهدشت را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مزایده با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی: آقای خادمیان ۰۹۱۲۵۱۷۵۰۱۰ و آقای اکبری ۰۹۱۲۸۸۵۹۴۵۴

شماره تلفن: ۳۳۷۲۶۴۰۰-۰۱۱ و ۳۳۷۲۶۷۱۹-۰۱۱

ساعت و تاریخ تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت و واریز سپرده شرکت در مزایده: از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳

ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳

مکان مزایده: مازندران، ساری، جاده گهرباران،‌ شرکت زراعی دشت ناز

اینستاگرام شرکت: Dashtnaz.co