۴۰۹۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید تسمه و بست و ورق آلومینیوم عایق‌کاری

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS – ۰۳۴۸۵۰۳ – T19 موضوع آگهی: خرید تسمه و بست و ورق آلومینیوم عایق‌کاری برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS – ۰۳۴۸۵۰۳ – T19

موضوع آگهی:

خرید تسمه و بست و ورق آلومینیوم عایق‌کاری

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل